Posted in 3-րդ դասարան, Ամանոր, Արձակուրդի ժամանակ, Մայրենի

Իմ կարդացաց հեքիաթները

Ես տոն օրերին կարդացել և լսել եմ աուդիոհեքիաթներ ,որոնցից կարող եմ առանձնացնել Ջաննի Ռոդարիի «Ալիսա գլորիկը»,Գրիմ Եղբայրների «Տիկին բուքը» և Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Անագե զինվորը»։Բոլոր հեքիաթները առանձնանում էին իրենց մտքերով,բայց բոլորի հիմքում բարին էր։Այս 3 հեքիաթներից կարող եմ առանձնացնել «Տիկին բուքը»,որտեղ պառավ կինը դաս տվեց,չար աղջկան։Կից ներկացնում եմ հեքիաթի աուդիո տարբերակը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *