0

Մաթեմատիկա

  1. Լուծի՛ր խնդիրը։

Աշոտը գնեց 10 պաղպաղակ, իսկ Արան՝ 2 պաղպաղակ: Որքա՞ն պետք է վճարի Արան, եթե Աշոտը վճարել է 800 դրամ:

 

Լուծում

1)800:10=80

2)80+80=160

Պատ.`160

 

Նարեկը 8 տարեկան է: Արամը 5 անգամ մեծ է Նարեկից: Հաշվի՛ր տղաների տարիքային տարբերությունը:

Լուծում

8+5=13

Պատ.` Նարեկը- 8 տարեկան  Արամը- 13տարեկան

 

Հաշվի՛ր։

5․7=35

5․70=350

2․7=14

20․7=140

4․6=18

4․60=180

40 : 10 =4

300 : 100=3

4000 : 1000 =4

10 ․ 4=40

10 ․ 40=400

10 ․ 36=360

 

Գրի՛ր՝

430-ին ամենամոտ կլոր հարյուրակը՝400

560-ին ամենամոտ կլոր հարյուրակը՝600

344-ին ամենամոտ կլոր տասնյակը՝340

670-ին ամենամոտ կլոր հարյուրակը՝700

0

Աստղեր

Աստղեր

Երբ Արևը մայր է մտնում, երկինքը մթնում է, և այնտեղ հայտնվում են աստղերը: Դրանք անթիվ-անհամար են: Այնքան շատ, որ ինչքան էլ ուզենանք, չենք կարողանա հաշվել: Դամիայն գիտնականները կարող են անել: Բայց գիտե՞ ք, որ իրականում աստղերն էլ Արևի նման մեծ են, Արևի նման պայծառ ու տաք: Այսինքն` նրանք բոլորն էլ հրեղեն վիթխարի գնդեր են, ինչպես Արևը: Բայց աստղերը մեզանից միլիոն անգամ ավելի հեռու են, քան Արևը: Իսկ մեզ մոտիկ, սեղանին դրված մոմի լույսն ավելի պայծառ է երևում, քան հեռվում գտնվող մեքենայի կամ խարույկի պայծառ լույսը: Այդ է պատճառը, որ աստղերը մութ երկնքում ընդամենը թույլ լույս արձակող կետեր են թվում:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և էլեկտրոնային բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

վիթխար-հազվադեպ

2. Շարունակի՛ր.
Երբ Արևը մայր է մտնում,երկինքը մթնում է:
Բայց աստղերը մեզանից միլիոն անգամ հեռու են,քան Արևը:
Այդ է պատճառը, որ աստղերը մութ երկնքում ընդամենը թույլ լույս արձակող կետեր են թվում

3. Գրի՛ր հականիշ բառեր.
Մթնել —լուսանալ
Շատ — քիչ
Մեծ — փոքր
Տաք — սառը
Հեռու — մոիկ
Մութ — լույս
Թույլ — ուժեղ
4. Կարմիրով ներկի՛ր այն նախադասությունը, որտեղ թիվ կա:

միլիոն
5. Տեքստից առանձնացրո՛ւ ի՞նչ, ինչե՞ր, ինչպիսի՞ հարցերին պատասխանող բառեր և գրի՛ր համապատասխան հարցի տակ․

Ի՞նչ  Ինչե՞ր     Ինչպիսի՞

արև    աստղերը  պայծառ

արձակող

տաք